Shape

Highlights

 • Product
  Raw genever
 • Product
  Sweet spiced genever
 • Product
  Aged 6 years
 • Product
  PX 7 Years
 • Product
  Dutch Paloma
 • Product
  Dirty Genever
 • Product
  Straaljager
 • Product
  Beerenburg Cola
ShapeShape Nieuws

Wereldwijde primeur voor Hooghoudt: Jenever van regenwater

Wethouder Chakor van de gemeente Groningen mocht donderdag de eerste fles regenwaterjenever in ontvangst nemen van onze eigen Arno Donkersloot. De productie van de regenwaterjenever is het resultaat van een vooruitstrevend Europees demonstratieproject gericht op het verduurzamen van de voedselproductie.
Divider
Single image
Divider

Gebruiken van regenwater

Het gebruik van regenwater voor voedselproductie is uniek, nog niet eerder is dat op grote schaal toegepast. Maar het is tegelijk heel actueel om regenwater te gaan gebruiken als alternatief voor leidingwater. Klimaatverandering zet steeds meer druk op de drinkwatervoorziening, terwijl de vraag naar drinkwater juist toeneemt door economische groei en bevolkingsgroei. Dat heeft inmiddels al geleid tot een tekort aan schoon drinkwater bij meer dan een kwart van de wereldbevolking.

Afkoppelen regenwater

Het idee voor het gebruiken van regenwater ontstond vanuit een project in de gemeente Groningen waarbij het regenwater op het bedrijventerrein Euvelgunne moet worden afgekoppeld van de riolering. Klimaatverandering zorgt namelijk ook voor steeds meer overlast bij hevige buien en de riolering kan dat niet meer verwerken. De distilleerderij van Hooghoudt is gevestigd op dit bedrijventerrein.

VIDA Demonstration project

Tijdens het afkoppelproject van Groningen liep ook het Europese VIDA project. Dit is een Europees project dat wordt gefinancierd vanuit HORIZON 2020 ter ondersteuning van innovaties van kleine en middelgrote ondernemingen die werkzaam zijn in Europese voedselketens en als doel hebben het verbeteren van het gebruik en de efficiëntie van water, voedsel, energie en sleuteltechnologieën.

Als onderdeel van dit project kreeg het bedrijf D2D Water Solutions subsidie om aan te tonen dat er met de door hen ontwikkelde Drop2Drink unit drinkwater van regenwater gemaakt kan worden en dat dit geschikt is om te gebruik voor voedselproductie. ‘Wij zijn natuurlijk apetrots op dit resultaat en erg dankbaar dat Hooghoudt zo actief heeft meegewerkt aan dit project’, aldus directeur Johan Bel. ‘alleen op deze manier krijgen innovaties een kans’.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is heel blij met dit toonbare resultaat van duurzaamheid en circulariteit.  ‘Wateroverlast wordt door het veranderende klimaat een steeds groter probleem in onze gemeente’, benadrukt wethouder Glimina Chakor (Duurzaamheid & Circulaire Economie) ‘Door schoon regenwater uit het riool te houden maken we Groningen stap voor stap duurzaam en klimaatbestendig. Ik vind het super dat we dit met zoveel verschillende partijen en bedrijven op Euvelgunne voor elkaar krijgen.’

Hooghoudt is natuurlijk al meer dan 130 jaar betrokken bij diverse vooruitstrevende projecten, zo opent de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans dit jaar haar deuren. Ook dit project past perfect bij onze eigenzinnigheid.

Arno Donkersloot: ‘Alleen door te vernieuwen, uitdagingen aan te gaan en ten diepste te begrijpen waar je voor staat, kun je als familiebedrijf relevant blijven voor toekomstige generaties. Innovatie en technologie horen hierbij en verrijken de ambacht van het distilleren. Het creëren van de eerste jenever wereldwijd uit regenwater past perfect bij de ontdekkingstocht die Grietje en Hero Jan Hooghoudt in 1888 zijn gestart.’

De eerste productie regenwaterjenever bestaat uit een ‘limited edition’ van 700 flessen. Deze is verkrijgbaar bij een aantal van onze ambassadeur slijterijen. Bij een succesvolle ontvangst in de markt zal dit zeker een vervolg gaan krijgen.