Shape

Highlights

 • Product
  Raw genever
 • Product
  Sweet spiced genever
 • Product
  Aged 6 years
 • Product
  PX 7 Years
 • Product
  Dutch Paloma
 • Product
  Dirty Genever
 • Product
  Straaljager
 • Product
  Beerenburg Cola

Disclaimer

Shape
Shape

Tot standkoming                                                                   

De informatie op www.hooghoudt.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hooghoudt BV Distilleerderij. De uitvoering van en het onderhoud aan www.hooghoudt.nl wordt gedaan door reclame- en communicatiebureau Sterc Concept. Hooghoudt BV Distilleerderij besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.hooghoudt.nl                                                                   

Aansprakelijkheid                                                               

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hooghoudt BV Distilleerderij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.hooghoudt.nl                                                           

Links                                                                      

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.hooghoudt.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hooghoudt BV Distilleerderij kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.                                                                      

Intellectuele eigendomsrechten                                                                     

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.hooghoudt.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Hooghoudt BV Distilleerderij, haar klanten of eventuele licentiegevers.                                                                     

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooghoudt BV Distilleerderij, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.